ANBI-gegevens

(cf. sjabloon Wereldwinkels Nederland, datum opgave 16 juni 2022)

Statutaire naam Stichting Wereldwinkel Assen
Ook bekend als Wereldwinkel Assen
RSIN/Fiscaalnr. 7524171
   
Adres Rolderstraat 42
Postcode 9401 AT
Plaats Assen
Telefoonnummer 0592-313117
E-mail
Website https://wereldwinkelassen.nl/
Facebook Wereldwinkel-Assen-103307222283640

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur

Dhr. G. Pit voorzitter
Mw. B. de Groot secretaris
Dhr. J. Dijkstra penningmeester
Mw. M. Pieffers lid
Mw. H. Herben lid

 

 

 

 

Doelstelling        

De stichting heeft ten doel:

  1. het exploiteren van een winkel waar Fairtrade-producten worden verkocht
  2. het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van eerlijke handel wereldwijd;
  3. het leveren van een bijdrage aan het realiseren de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties;
  4. het beheren van registergoederen.

Beleidsplan

Ons beleid is erop gericht:

  1. een winkel in te richten en in stand te houden waar Fairtrade- producten worden verkocht;
  2. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over Fairtrade, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Assen is een vrijwilligersorganisatie.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden.

Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel Assen vergoed krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Activiteitenverslag

In 2022 is de winkel met inzet van alle vrijwilligers op de reguliere openingstijden geopend geweest. Het was best spannend of de omzet zich na corona zou herstellen.Het complete jaarverslag 2022 kunt u hier downloaden.

Financieel verslag

Hieronder staan de cijfers over 2022. Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij